Gericht op Gods aanwezigheid

In het kruispunt wordt je gestimuleerd en geactiveerd om te verlangen naar meer van God. Dit is merkbaar in diensten, huisgroepen en andere activiteiten. We zijn niet zozeer op zoek naar grote aantallen die de kerk vullen, maar verlangen er naar dat onze kerk een aantrekkingskracht heeft door de aanwezigheid van God.

Het zijn in Gods aanwezigheid is onze 1e bediening.

Lees maar eens Psalm 22:3 De Heer zoekt een onderkomen, een woning om te verblijven. Hij wil bij ons blijven zitten. Hij wil het verbond wat Hij met mensen heeft gemaakt altijd laten slagen. Van Gods kant zit het huwelijk wel goed.

Jesaja 62:12 Wat een tekst. God heeft ons met zijn verbondsliefde (chesed) achterna gezeten. Hij noemt dat we een stad zijn die niet vergeten is. (meer dan 800 x komt chesed voor in OT)

Dit is wat iedere keer gebeurt als we aanbidden en in Gods aanwezigheid zijn. Het is net als in een relatie die je met je man of vrouw kan hebben. Je investeert tijd in elkaar om de relatie sterker te maken. Daarmee moet je wel regelmatig in elkaars aanwezigheid zijn.

We weten we dat Hij ons eerst lief had (1 Johannes 4:19). Psalm 50:14 vertelt ons dat we een belofte met de Vader hebben. Een verbond waar God zelf in ons leven aanwezig wil zijn.

Wat is Gods aanwezigheid niet?

• Als we gericht zijn op Gods aanwezigheid betekent dit niet dat we totaal ontkoppeld zijn van de rest van het leven.

• Niet alles wat bovennatuurlijk is van God. We moeten onze onderscheiding gebruiken.

• Fysieke manifestaties zijn niet een teken van geestelijk volwassenheid.

• Gods aanwezigheid is net zo aan het werk in de seculiere wereld als in de kerk.

Effecten van Gods aanwezigheid

In Jezus wordt de aanwezigheid van God geopenbaard. En door de Heilige Geest die in gelovige woont, wordt opnieuw de aanwezigheid van God vrijgezet, door onze levens heen. God wil graag door jou en mij heen bewegen met Zijn aanwezigheid.

Als je in Gods aanwezigheid bent ontvang je altijd goede dingen. Er is een Psalm die ons vertelt dat we met onze zintuigen mogen ervaren dat Gods aanwezigheid goed is. (Zien, smaken en proeven)

Deze goede dingen zijn ook hemelse ideeën die je kunt krijgen:

Dromen die je krijgt om een zaak te beginnen, of nieuwe manieren om je kinderen op te voeden. Of Gods aanwezigheid zorgt ervoor dat je vernieuwde kracht ontvangen om de week in te gaan.

Uit de aanwezigheid van God leven levert altijd problemen op. Wat mij raak is psalm 107:43. Het woord: (wie wijs is) is cruciaal.

(Wijze) schapen horen de stem van de Vader. Die stem is te horen in de Aanwezigheid van God. Wat doet een herder als de schapen niet horen? Hij gaat roepen. Vers 43 is een waarschuwing van Vader. Het wordt tijd dat we Gods onvoorwaardelijke liefde waarderen. Daarvoor is overgave aan de Herder (Jezus) nodig.

Schapen die op hun rug liggen kunnen zelf lastig tot niet meer overeind komen. De ingewanden van de buik vallen dan naar beneden, waardoor ze op de ademhalingsorganen van het schaap drukken. Wanneer een schap niet snel wordt geholpen, zal het stikken. Zo is het ook met leven zonder de aanwezigheid van God. Als onze Herder niet mag ingrijpen om je om te draaien, zul je geestelijk stikken. Gods aanwezigheid is concreet en tastbaar. Nodig Jezus uit en vraag Hem om Zijn aanwezigheid in jou uit storten.